Dokumentai

Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio visuomenės sveikatos priežiūros specialistės 2019 – 2020 mokslo metų veiklos planas

Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio 2019–2020  mokslo metų  veiklos planas

Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio 2015-2019 metų strateginis planas 

Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa

Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklės

Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelis-darželis darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelis-darželis bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės

Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimą apie istaigoje patirtą traumą, sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas

Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas

Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

atnaujinta: Pirmadienis, 2019 m. spalio 21 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 454105
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2020 Priekulės vaikų lopšelis-darželis