(Lithuanian) Darbuotojai

direktore

Priekulės lopšelio-darželio direktorė Irena Skrabienė

(Aukštasis, ŠPI, vyresniojo auklėtojo kategorija 1995 m., III vadybinė kategorija 2002 m., pedagoginis darbo stažas 31 m.).

Vardas, pavardė
Pareigos
Elektroninio pašto adresas
Irena Skrabienė
Direktorė
iskrabiene@gmail.com
Giedrė Bakienė
Direktorės pavaduotoja ugdymui
gbakiene@gmail.com
Regina Tulickienė
Meninio ugdymo mokytoja
Genovaitė Šližaitienė
Auklėtoja, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
sugenike@gmail.com
Dainora Strumylienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
s.dainora5@gmail.com
Laura Kazlauskaitė
Auklėtoja
laura202@inbox.lt
Albina Smilginienė
Auklėtoja
albina_jonauskaite@yahoo.com
Laima Vyštartienė
Auklėtoja
laimav5@gmail.com
Daiva Mažeikienė
Auklėtoja
dmazeikiene@blog.lt
Džiuralda Kavolienė
Auklėtoja
dziuralda@gmail.com
Romualda Mikšienė
Auklėtoja
romualda08@gmail.com
Regina Abromaitienė
Auklėtoja
r.abromaitiene@gmail.com
Dalina Lukoševičienė
Auklėtoja
Svetlana Marcinkevičienė
Auklėtoja
katya@zmail.lt
Ona Šilgalienė
Auklėtoja
Aistė Vinkuvienė
Logopedė
vinkuviene@yahoo.com
Virginija Košienė
Spec. pedagogė
Sonata Mickienė
Auklėtojos padėjėja
Lina Straukienė
Auklėtojos padėjėja
Vida Žemgulienė
Auklėtojos padėjėja
Vida Mockuvienė
Auklėtojos padėjėja
Laima Urbonienė
Auklėtojos padėjėja
Laima Spalvienė
Auklėtojos padėjėja
Ilona Fabijonavičienė
Auklėtojos padėjėja
Vilija Vasiulienė
Vyr. buhalterė, apskaitininkė
vvilija61@gmail.com
Andželika Pocienė
Ūkvedė, sekretorė
andzelika.pociene@gmail.com
Ayda Norkuvienė
Sandėlininkė, pagalbinė virtuvės darbuotoja
Adelė Gedvilienė
Virėja
Violeta Pociuvienė
Virėja
Aldona Norvilienė
Skalbėja, pagalbinė darbuotoja
Lina Petniūnienė
Valytoja, kiemsargė
Mindaugas Dirgėla
Darbininkas
atnaujinta: Friday, 2022 m. May 27 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2022 Priekulės vaikų lopšelis-darželis