(Lithuanian) Tradicijos ir pasiekimai

Tradicinis renginys „Močiutės skrynia“

2008 m. lapkričio mėn. Tema -  „Vilnos kelias“

2013-09-16 15-53-51 2013-09-16 15-54-03 2013-09-16 15-52-38 2013-09-16 15-53-35

2010 m. sausio mėn. Tema - „Šv. Martynas“

2013-09-16 15-51-38 2013-09-16 15-54-45

Kiekviena ugdymo įstaiga turi sukaupusi neįkainojamą patirtį, sukūrusi savo tradicijas. Etnokultūros puoselėjimas Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje, viena iš prioritetinių krypčių skatinančių pažinti, puoselėti savo kraštą, o sukauptą patirtį taikyti kasdieniniame ugdomajame procese.

Labai svarbu užmegzti ryši, ne tik su vaiku, bet ir su jo šeima. Darželio bendruomenės darnumą ir tradicijų perimamumą bei tęstinumą išlaikyti, puoselėti ir turtinti pavyksta plėtojant temą – „Močiutės skrynia“. Ši šventė švenčiama nuo 1998 m. Šventės akcentas – senolių išmintis. Nors mūsų karta ir tolsta nuo senųjų krašto tradicijų, tačiau dar nemažai galime sužinoti iš mūsų močiučių, promočiučių, kurios ir kviečiamos pasidalinti lietuvių liaudies papročiais, tradicijomis. Tokiu būdu įstaiga praturtinama neįkainojama patirtimi, o visa darželio bendruomenė įgauna stiprėjantį bendruomeniškumo jausmą.

Ruošiantis renginiui kiekvienais metais mes pateikiame vis naują temą, kurią pedagogai, vaikai, tėveliai, močiutės ir promočiutės plėtoja visą savaitę, o paskutinę savaitės dieną mes visi susirenkame į renginį ir pasidaliname sukauptomis žiniomis. Renginio metu stengiamasi naudoti kuo natūralesnias vaizdines priemones: jei vienais metais plėtojome darbo temą, tai rodėme kaip reikia austi, kai akcentavome tradicinius lietuviškus valgius, tai juos gaminome visi kartu (vaikai, močiutės, pedagogai), kai plėtojome darbo temą, tai paprašėme, kad močiutės atsineštų dar turimus įdomius įrankius ir apie juos papasakotų.

Tikslas - padėti šeimai geriau pažinti tautos kultūrą. Bendradarbiaujant su ugdytinių šeimos nariais perimti tradicines vertybes, jas puoselėti ir taikyti ugdomajame procese.

Uždaviniai:

  • Skiepyti meilę ir pagarbą vyresniam žmogui.
  • Sudaryti jaukią emocinę atmosferą, kuri skatintų vaikus ir jų šeimos narius aktyviai įsijungti į veiklą.
  • Ugdyti suvokimą, kad senolių sukaupta patirtis yra vertinga ir ją reikia gerbti.

Sveikatingumo popietė „Daržovės – mūsų draugai vitaminai“

2013-09-16 15-55-34 2013-09-16 15-55-49 2013-09-16 15-56-04 2013-09-16 15-56-22 2013-09-16 15-56-36 2013-09-16 15-56-52


Renginys rajono pedagogams „Sveika gyvensena – geros nuotaikos šaltinis“

2013-09-16 15-57-43 2013-09-16 15-57-57 2013-09-16 15-58-56 2013-09-16 15-59-15 2013-09-16 16-00-01 2013-09-16 16-01-13 2013-09-16 16-02-02 2013-09-16 16-07-48

Tikslas - ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos poreikį į veiklą įtraukiant ugdytinių tėvelius.

Uždaviniai:

  • Lavinti vaikų visas fizines ypatybes (greitumą, vikrumą, ištvermę, pusiausvyrą, judesių koordinaciją).
  • Sudaryti galimybę kartu su savo tėveliais pajusti pasiekto rezultato džiaugsmą.
  • Suteikti teigiamų emocijų, džiugę nuotaiką.
atnaujinta: Tuesday, 2019 m. November 5 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2020 Priekulės vaikų lopšelis-darželis