Komisijos ir darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA

Pirmininkė – Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sekretorė – Albina Smilginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nariai:
Vilija Rimkuvienė, direktorė
Renata Tažienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Lina Straukienė, mokytojo padėjėja
Aušra Songailienė, aptarnaujančio personalo atstovė
Inesa Michailova, tėvų atstovė
Aistė Daukantienė, tėvų atstovė


MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – Vilija Rimkuvienė, direktorė
Sekretorė – Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


METODINĖ TARYBA 

Pirmininkė – Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sekretorė – Regina Abromaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nariai:
Vilija Rimkuvienė, direktorė
Džiuralda Kavolienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Dainora Strumylienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Daiva Mažeikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sekretorė – Dovilė Žilienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nariai:
Vilija Rimkuvienė, direktorė
Justina Kozienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Inga Mendelytė, logopedė, specialioji pedagogė
Sandra Anuškevičienė, psichologė


MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Vilija Rimkuvienė, direktorė
Sekretorė – Albina Smilginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nariai:
Irena Barbšienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė
Dainora Strumylienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Džiuralda Kavolienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Romualda Mikšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja


GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Pirmininkė – Andželika Pocienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Nariai:
Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Straukienė, mokytojo padėjėja

atnaujinta: Antradienis, 2020 m. lapkričio 17 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2021 Priekulės vaikų lopšelis-darželis