Komisijos ir darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA

Pirmininkė – Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Albina Smilginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai:
Vilija Rimkuvienė, direktorė;
Renata Tažienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Lina Straukienė, mokytojo padėjėja;
Aušra Songailienė, aptarnaujančio personalo atstovė;
Irma Borčevskaja, tėvų atstovė;
Aistė Daukantienė, tėvų atstovė;
Olesia Gerulskė, tėvų atstovė.


MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė –  Albina Smilginienė.
Sekretorius –  Džiuralda Kavolienė.


METODINĖ TARYBA 

Pirmininkė – Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Regina Abromaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai:
Albina Smilginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Džiuralda Kavolienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Dainora Strumylienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Daiva Mažeikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Dovilė Žilienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai:
Vilija Rimkuvienė, direktorė;
Aušra Zubavičiūtė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Inga Mendelytė, logopedė, specialioji pedagogė;
Jūratė Žilienė, logopedė, specialioji pedagogė;
Svetlana Bliudžienė, psichologė.


MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Vilija Rimkuvienė, direktorė.
Sekretorė – Albina Smilginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai:
Irena Barbšienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė;
Dainora Strumylienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Džiuralda Kavolienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Romualda Mikšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.


GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Pirmininkė – Jurga Vitkauskė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.
Nariai:
Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Lina Straukienė, mokytojo padėjėja.

atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 m. balandžio 14 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2022 Priekulės vaikų lopšelis-darželis