Komisijos ir darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA

Pirmininkė – Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sekretorė – Albina Smilginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nariai:
Vilija Rimkuvienė, direktorė
Renata Tažienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Lina Straukienė, mokytojo padėjėja
Aušra Songailienė, aptarnaujančio personalo atstovė
Irma Borčevskaja, tėvų atstovė
Aistė Daukantienė, tėvų atstovė
Olesia Gerulskė, tėvų atstovė


MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė –  Albina Smilginienė
Sekretorius –  Džiuralda Kavolienė


METODINĖ TARYBA 

Pirmininkė – Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sekretorė – Regina Abromaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nariai:
Albina Smilginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Džiuralda Kavolienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Dainora Strumylienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Daiva Mažeikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sekretorė – Dovilė Žilienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nariai:
Vilija Rimkuvienė, direktorė
Justina Kozienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Inga Mendelytė, logopedė, specialioji pedagogė
Jūratė Žilienė, logopedė, specialioji pedagogė
Svetlana Bliudžienė, psichologė


MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Vilija Rimkuvienė, direktorė
Sekretorė – Albina Smilginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nariai:
Irena Barbšienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė
Dainora Strumylienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Džiuralda Kavolienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Romualda Mikšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja


GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Pirmininkė – Jurga Vitkauskė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Nariai:
Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Straukienė, mokytojo padėjėja

atnaujinta: Trečiadienis, 2021 m. gruodžio 1 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2022 Priekulės vaikų lopšelis-darželis