Komisijos ir darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA

Pirmininkė – Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Albina Smilginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai:
Irena Skrabienė, direktorė;
Džiuralda Kavolienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Kristina Gumauskienė, logopedė.


MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – Irena Skrabienė, direktorė.
Sekretorė – Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


METODINĖ TARYBA 

Pirmininkė – Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Albina Smilginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai:
Irena Skrabienė, direktorė
Svetlana Marcinkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Gitana Marčiukienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Daiva Mažeikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Simona Bražaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė –Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Albina Smilginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai:
Irena Skrabienė, direktorė;
Aiva Petrauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Kristina Gumauskienė, logopedė;
Renata Tažienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Sandra Anuškevičienė, psichologė.


MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Irena Skrabienė, direktorė.
Sekretorė – Dainora Strumylienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai:
Irena Barbšienė , Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė;
Kristina Gumauskienė, logopedė, įstaigos tarybos atstovė;
Albina Smilginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojų tarybos atstovė.


GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Pirmininkė – Andželika Pocienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.
Nariai:
Laima Vyštartienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Kristina Gumauskienė, logopedė;
Lina Straukienė, mokytojo padėjėja.


DARBO TARYBA 

Tarybos pirmininkė – Kristina Gumauskienė, logopedė;
Nariai: Jurga Vitkauskė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Vilija Vasiulienė, buhalterė


DARBO GRUPĖ, ATSAKINGA UŽ ĮSTAIGOS INTERNETINĘ SVETAINĘ 

Pirmininkė – Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Narė – Kristina Gumauskienė, logopedė.

atnaujinta: Sekmadienis, 2019 m. rugsėjo 15 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 454105
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2020 Priekulės vaikų lopšelis-darželis