Konkursai ir laisvos darbo vietos

Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšeliui-darželiui nuo 2023 m. kovo 20 d. reikalingas psichologas.
Pareigybės dydis – 1 etatas.
Darbo sutartis – neterminuota.

Reikalavimai darbuotojui:

 1. Aukštasis išsilavinimas ir turimas psichologijos bakalauro ir magistro laipsnis ar jam prilygstanti profesinė kvalifikacija.
 2. Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams
 3. Gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.
 4. Gebėti bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant vaiko problemas.
 5. Skaitmeninio raštingumo gebėjimai: informacijos valdymas, komunikavimas, skaitmeninio turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis.

Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Gyvenimo aprašymą;
 6. Gali būti pateikiamos rekomendacijos.

Dokumentai  pateikiami kasdien nuo 8.00 iki 16.30 val. arba siunčiant el. paštu:  darzelisp@gmail.com iki 2023 m. kovo 20 d. 12 val.

Atranka vykdoma 2023 m. kovo 20 d. 13.00 val.
Pretendentai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai el. paštu ar telefonu ir su reikalingais dokumentais (originalais) pakviesti pokalbiui.

Informacija teikiama tel. (8 46) 454105.

atnaujinta: Trečiadienis, 2023 m. kovo 8 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2023 Priekulės vaikų lopšelis-darželis