Posėdžiai ir susitikimai

GRUODŽIO MĖNUO

4 d. Įstaigos tarybos posėdis.
5 d. Atvira veikla įstaigos pedagogams „Rudenėlio kaip nebūta“ (Priekulės vaikų lopšelio-darželio „Boružėlių“ grupėje).
6 d. Švietimo įstaigų direktorių pasitarimas (Gargždų muzikos mokykloje).
7 d. Susitikimas su Klaipėdos r. paramos šeimai centro socialiniais darbuotojais dėl projekto „Kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos rajone“ pristatymo (Priekulės seniūnijos salėje).
8 d. Direkcijos posėdis.
11 d. Seminaras pedagogams „Vaikų pasiekimų vertinimas, pažangos fiksavimas, įtraukiant į šį procesą tėvus“ (Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje).
14 d. Bendras tėvų susirinkimas. Psichologo paskaita tėvams „Emocinis ugdymas“ (Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje).
15 d. Psichologo paskaita pedagogams „Bendradarbiavimo kalba“ (Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje).
15-29 d. Paroda Priekulės vaikų lopšelio-darželio Derceklių skyriuje.
18 d. Kalėdinis renginys Priekulės vaikų lopšelio-darželio Derceklių skyriuje.
20 d. Mokytojų tarybos posėdis.
21 d. Kalėdinis renginys Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje.
atnaujinta: Penktadienis, 2017 m. gruodžio 1 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 454105
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2017 Priekulės vaikų lopšelis-darželis