Posėdžiai ir susitikimai

GEGUŽĖS MĖNUO

3-7 d. Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje, Derceklių ir Drevernos skyriuose parodos „Kurpaitė mamai“.
3 d. Direkcijos posėdis.
6, 21 d. Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės susirinkimas.
20 d. Apskrito stalo diskusija „Švietimo pagalbos teikimas rengiantis įtraukiąjam ugdymui“.
26 d. Metodinės tarybos posėdis.
27 d. Gerosios patirties sklaida rajone „STEAM ugdymas darželyje – atradimai, eksperimentai, tyrinėjimai“.
28 d. Mokytojų tarybos posėdis.
31 d. Įstaigos tarybos posėdis.

BALANDŽIO MĖNUO

1-9 d. Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje paroda „Margučių ir zuikučių alėja“.
6-30 d. Virtuali paroda „Vaza pavasarinei puokštei“. https://www.youtube.com/watch?v₌8RJTdnsSVP3E&t₌41s
7-27 d. Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės susirinkimas.
7, 8, 9 d. Mažųjų Velykėlių šventė grupėse.
13-14 d. Seminaras „Mąstymo įgūdžių ugdymas ankstyvajame amžiuje“.
22 d. Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės kūrybos festivalio „Bebenčiuko teatras“ apžiūros aptarimas.
23 d. Mokytojų tarybos posėdis.
25 d. Metodinės tarybos posėdis.
26 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis.
27 d. Seminaras „Dažniausiai vaikystėje pasitaikantys vaikų raidos sutrikimai. Galimi prevencijos ir pagalbos būdai ugdymo procese“.
29 d. Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas.

KOVO MĖNUO

5 d. Paroda „Paukšteliai sugrįžta“. Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje, Derceklių ir Drevernos skyriuose.
10 d. Veiklos kokybės įsivertinimo mokymai. Vertinimo instrumento IQES online Lietuva taikymas.
11 d. Kovo 11-osios renginiai grupėse.
15 d. Straipsnio „Sveikatos stiprinimas darželyje COVID-19 pandemijos metu. Nuotolinio mokymo iššūkiai“ publikavimas internetiniame tinklalapyje „Sveika mokykla“.
16 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis.
18 d. Direkcijos posėdis. Lauko edukacinių erdvių atnaujinimas, naujų įrengimas ugdymui pagal STEAM metodiką.
26 d. Įstaigos tarybos posėdis.

VASARIO MĖNUO

1 d. Direkcijos posėdis.
2 d. Metodinės grupės susirinkimas.
5 d. Įstaigos tarybos posėdis.
8 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis.
10 d. Užgavėnių šventė Derceklių skyriuje.
11 d. Vasario 16-osios renginiai grupėse (Derceklių skyriuje).
12 d. Stendinio pranešimo „Sveikatingumo projektai“ pristatymas.
12 d. Vasario 16-osios renginiai grupėse (Priekulės darželyje).
15 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis.
15 d. Užgavėnių šventė Priekulės darželyje.
17 d. Vasario 16-osios renginiai grupėse (Derceklių skyriuje).
17 d. Respublikinės fotografijų parodos „Išgąsdinkime žiemą“ organizavimas.
18 d. Užgavėnių šventė Drevernos skyriuje.
25 d. Konkurso „Gyventi sveikai gera“ prezentacijos pristatymas.
25 d. „STEAM žiemą“ veiklos pristatymas rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinio ratelio susirinkime.

SAUSIO MĖNUO

6 d. Atsisveikinimas su eglute. Trys karaliai (renginiai grupėse).
11 d. Direkcijos posėdis.
13 d. Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
13 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis.
14 d. Metodinės grupės susirinkimas.
22 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis.

Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje paroda „Margučių ir zuikučių alėja“.

atnaujinta: Ketvirtadienis, 2021 m. gegužės 6 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2021 Priekulės vaikų lopšelis-darželis