Posėdžiai ir susitikimai

VASARIO MĖNUO

1 d. Direkcijos posėdis.
2 d. Metodinės grupės susirinkimas.
5 d. Įstaigos tarybos posėdis.
8 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis.
10 d. Užgavėnių šventė Derceklių skyriuje.
11 d. Vasario 16-osios renginiai grupėse (Derceklių skyriuje).
12 d. Stendinio pranešimo „Sveikatingumo projektai“ pristatymas.
12 d. Vasario 16-osios renginiai grupėse (Priekulės darželyje).
15 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis.
15 d. Užgavėnių šventė Priekulės darželyje.
17 d. Vasario 16-osios renginiai grupėse (Derceklių skyriuje).
17 d. Respublikinės fotografijų parodos „Išgąsdinkime žiemą“ organizavimas.
18 d. Užgavėnių šventė Drevernos skyriuje.
25 d. Konkurso „Gyventi sveikai gera“ prezentacijos pristatymas.
25 d. „STEAM žiemą“ veiklos pristatymas rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinio ratelio susirinkime.

SAUSIO MĖNUO

6 d. Atsisveikinimas su eglute. Trys karaliai (renginiai grupėse).
11 d. Direkcijos posėdis.
13 d. Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
13 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis.
14 d. Metodinės grupės susirinkimas.
22 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis.

GRUODŽIO MĖNUO

3 d. Užsiėmimai įstaigos darbuotojams „Įsisąmoninimu grįstas streso valdymas“.
4 d. Direkcijos posėdis.
8, 14, 28 d. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai.
15 d. Rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinio ratelio susirinkimas. Mokytojos I. Balbukovienė ir R. Tažienė pristatė STEAM veiklų gerąją patirtį.
17 d. Įstaigos tarybos posėdis.
23 d. Mokytojų metodinis pasitarimas.

LAPKRIČIO MĖNUO

3 d. Psichologės pranešimas „Streso valdymas“.
5 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis.
6 d. Lopšelio-darželio tėvų komiteto susirinkimas.
13 d. Nuotolinių mokymų programa „Nuotolinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“.
20 d. Mokytojų metodinis pasitarimas „Bendradarbiavimas su šeima, puoselėjant šeimos tradicijas“.
23 d. Direkcijos posėdis dėl pasirengimo kalėdiniam laikotarpiui.
3-30 d. Užsiėmimai „Įsisąmoninimu grįstas streso valdymas“.

SPALIO MĖNUO

1 d. Mokytojų metodinis pasitarimas „Darbas su elektroniniu dienynu“.
5 d. Tarptautinės mokytojų dienos renginys.
7 d. Mokytojų pasitarimas dėl STEAM metodikos įgyvendinimo grupėse.
5-9 d. Bendradarbiavimas su šeima, paroda „Kaliausių alėja“.
20 d. Seminaras mokytojams „Kimochi“ ugdymo metodo taikymas darželyje“.
29 d. Seminaras pedagogams „STEAM ugdymo metodika“.
atnaujinta: Pirmadienis, 2021 m. vasario 8 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2021 Priekulės vaikų lopšelis-darželis