Posėdžiai ir susitikimai

LAPKRIČIO MĖNUO

3 d. Psichologės pranešimas „Streso valdymas“.
5 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis.
6 d. Lopšelio-darželio tėvų komiteto susirinkimas.
13 d. Nuotolinių mokymų programa „Nuotolinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“.
20 d. Mokytojų metodinis pasitarimas „Bendradarbiavimas su šeima, puoselėjant šeimos tradicijas“.
23 d. Direkcijos posėdis dėl pasirengimo kalėdiniam laikotarpiui.
3-30 d. Užsiėmimai „Įsisąmoninimu grįstas streso valdymas“.

SPALIO MĖNUO

1 d. Mokytojų metodinis pasitarimas „Darbas su elektroniniu dienynu“.
5 d. Tarptautinės mokytojų dienos renginys.
7 d. Mokytojų pasitarimas dėl STEAM metodikos įgyvendinimo grupėse.
5-9 d. Bendradarbiavimas su šeima, paroda „Kaliausių alėja“.
20 d. Seminaras mokytojams „Kimochi“ ugdymo metodo taikymas darželyje“.
29 d. Seminaras pedagogams „STEAM ugdymo metodika“.
atnaujinta: Pirmadienis, 2020 m. lapkričio 23 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2020 Priekulės vaikų lopšelis-darželis