Darbuotojai

PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil
Nr.
Vardas, pavardė Pareigybė Išsilavinimas (baigimo metai, įstaiga, specialybė pagal diplomą) Kvalifikacijos kategorija (pedagoginė, vadybinė), suteikimo metai Telefonas
1. Irena Skrabienė Direktorė Aukštasis, 1989 m., ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, metodininko Vyr. auklėtojo, 1995 m.
II vadybinė, 2014 m.
(8 46) 45 41 05
2. Giedrė Bakienė Pavaduotoja ugdymui Aukštasis, 2006 m., Klaipėdos Universitetas, švietimo vadyba II vadybinė, 2014 m. (8 46) 45 41 05
3. Regina Abromaitienė Auklėtoja Aukštasis, 1992 m., ŠPI, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyr. auklėtojo, 1995 m. (8 46) 45 41 05
4. Dalina Lukoševičienė Auklėtoja Aukštesnysis, 1978 m., Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla, vaikų darželio auklėtoja Vyr. auklėtojo, 1996 m. (8 46) 45 41 05
5. Svetlana Marcinkevičienė Auklėtoja Aukštasis neuniversitetinis, Klaipėdos valstybinė kolegija 2010 m., socialinė pedagogika Vyr. auklėtojo, 2007 m. (8 46) 45 41 05
6. Romualda Mikšienė Auklėtoja Aukštasis, 2005 m., Klaipėdos universitetas,  vaikystės pedagogika Vyr. auklėtojo, 1999 m. (8 46) 45 41 05
7. Ona Šilgalienė Auklėtoja Aukštasis universitetinis, 1993 m., ŠPI, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyr. auklėtojo, 1996 m. (8 46) 45 41 05
8. Džiuralda Kavolienė Auklėtoja Aukštesnysis, 1991 m., Klaipėdos pedagoginė mokykla, ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Vyr. auklėtojo, 1999 m.
Auklėtojo metodininko, 2015 m.
(8 46) 45 41 05
9. Laima Vyštartienė Auklėtoja Aukštesnysis, 1984 m. Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla, ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Vyr. auklėtojo, 2007 m. (8 46) 45 41 05
10. Genovaitė Šližaitienė Auklėtoja Aukštasis universitetinis, 2014 m., Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauras Vyr. auklėtojo, 1996 m. (8 46) 45 41 05
11. Albina Smilginienė Auklėtoja Aukštasis universitetinis, 2013 m., Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauras Vyr. auklėtojo, 2016 m. (8 46) 45 41 05
12. Daiva Mažeikienė Auklėtoja Aukštesnysis, 1991 m., Klaipėdos pedagoginė mokykla, ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Vyr. auklėtojo, 1996 m. (8 46) 45 41 05
13. Dainora Strumylienė Auklėtoja Aukštasis universitetinis, 2005 m., Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauras Vyr. auklėtojo, 1996 m.
auklėtojo metodininko, 2015 m.
(8 46) 45 41 05
14. Kristina Gumauskienė Logopedė Aukštasis universitetinis, 1998 m. Šiaulių universitetas, edukologijos bakalauras, specialioji pedagogika ir logopedija Vyr. logopedo,
vyr. specialiojo pedagogo, 2015 m.
(8 46)  45 41 05
15. Renata Tažienė Auklėtoja Aukštasis universitetinis, 2003 m., Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauras Auklėtojo, 2016 m. 8 670 93767
16. Reda Jankauskienė Auklėtoja Aukštasis, 1989 m., ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija Vyr. auklėtojo, 1996 m. 8 670 93767
17. Simona Bražaitė Auklėtoja Aukštasis, 2014 m., dailės pedagogika Auklėtojo, 2016 m. (8 46) 45 41 05
18. Ilona Balbukovienė Auklėtoja Aukštasis universitetinis1993 m., ŠPI, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogika ir psichologija Auklėtojo, 2016 m. 8 670 93767
19. Gitana Marčiukienė Auklėtoja Aukštasis universitetinis 1993 m., ŠPI, ikimokyklinio ugdymo pedagogika Vyr. auklėtojo, 2001m. 8 670 93767
20. Jurga Vitkauskė Auklėtoja Aukštesnysis, 2002 m., Klaipėdos kolegija, pradinio mokymo pedagogika Auklėtojo, 2016 m. 8 670 93767
21. Regina Tulickienė Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis neuniversitetinis, 2010 m., Klaipėdos valstybinė kolegija, socialinė pedagogika Vyr. muzikos mokytojo, 1998 m. (8 46) 45 41 05

PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

1. Andželika Pocienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Sekretorė
2. Vilija Vasiulienė Vyr. buhalterė
Kasininkė-apskaitininkė
3. Adelė Gedvilienė Vyr. virėja
4. Violeta Pociuvienė Virėja
5. Dalia Ciparienė Virėja
6. Ayda Norkuvienė Maisto sandėlininkė
Pagalbinė darbininkė virtuvėje
7. Aliona Zibulskienė Auklėtojos padėjėja
8. Aldona Norvilienė Auklėtojos padėjėja
9. Lina Straukienė Auklėtojos padėjėja
10. Ilona Fabijonavičienė Auklėtojos padėjėja
11. Vida Mockuvienė Auklėtojos padėjėja
12. Laima Spalvienė Auklėtojos padėjėja
13. Sonata Mickienė Auklėtojos padėjėja
14. Laima Urbonienė Auklėtojos padėjėja
15. Santa Bulsienė Auklėtojos padėjėja
16. Loreta Vasiulienė Auklėtojos padėjėja
17. Edita Milerienė Auklėtojos padėjėja
18. Vida Žemgulienė Skalbėja
Skalbinių prižiūrėtoja
19. Marius Auškelis Vairuotojas
Darbininkas
20. Algirdas Žiogas Darbininkas
21. Aušra Songailienė Darbininkė
22. Irena Voverienė Valytoja
Kiemsargė
23. Lina Petniūnienė Valytoja
Kiemsargė
24. Ernesta Milikaitė-Žiogienė Kūrikas
25. Edmundas Vaškys Kūrikas

 

atnaujinta: Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 454105
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2018 Priekulės vaikų lopšelis-darželis