Darbuotojai

PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2021-09-01

Nr. Vardas , pavardė Pareigybės pavadinimas
1. Vilija Rimkuvienė Direktorė
2. Giedrė Bakienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Jurga Vitkauskė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Sekretorė
4. Vilija Vasiulienė Vyriausioji buhalterė
5. Rasa Petrauskienė Kasininkė-apskaitininkė
6. Laimutė Kvasienė Ūkvedė
Maisto sandėlininkė
7. Albina Smilginienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Regina Abromaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Dalina Lukoševičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Simona Bražaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Laima Vyštartienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Romualda Mikšienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Daiva Mažeikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Svetlana Marcinkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Dainora Strumylienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Džiuralda Kavolienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Dovilė Žilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Virginija Užpurvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Reda Jankauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Vaida Tiškuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Gitana Marčiukienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Renata Tažienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23. Ilona Balbukovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24. Saulė Guščiuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
25. Redana Šeputienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26. Vaiva Pakalniškienė Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
27. Lina Mikužienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28. Aušra Palionienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
29. Sandra Šibajevienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
30. Giedrė Liutkutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
31. Vilma Bakševičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
32. Regina Tulickienė Meninio ugdymo mokytoja
33. Ligita Pladienė Meninio ugdymo mokytoja
34. Svetlana Bliudžienė Psichologė
35.  Inga Mendelytė Logopedė
Specialioji pedagogė
36. Jūratė Žilienė Logopedė
Specialioji pedagogė
37. Eglė Lekstutienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
38. Reda Daukantienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
39. Vilma Jokubauskienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
40. Toma Edita Pričinaitė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
41. Jolita Kiekštaitienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
42. Jolanta Raudonienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
43. Aldona Norvilienė Mokytojo padėjėja
44. Lina Straukienė Mokytojo padėjėja
45. Ilona Fabijonavičienė Mokytojo padėjėja
46. Vida Mockuvienė Mokytojo padėjėja
47. Laima Spalvienė Mokytojo padėjėja
48. Sonata Mickienė Mokytojo padėjėja
49. Laima Urbonienė Mokytojo padėjėja
50. Loreta Vasiulienė Mokytojo padėjėja
51. Aliona Jegorova Mokytojo padėjėja
52. Santa Bulsienė Mokytojo padėjėja
53. Reda Palitauskaitė Mokytojo padėjėja
54. Vita Ramonienė Mokytojo padėjėja
55. Rima Ivanauskienė Mokytojo padėjėja
56. Zita Raukienė Mokytojo padėjėja
57. Silvija Macijauskienė Mokytojo padėjėja
58. Karolina Puzaraitė Mokytojo padėjėja
59. Jurgita Miežetienė Mokytojo padėjėja
60. Genė Grauslienė Mokytojo padėjėja
Valytoja
Skalbėja
61. Lina Petniūnienė Kiemsargė
Valytoja
62. Irena Voverienė Kiemsargė
Valytoja
63. Rima Idzelienė Kiemsargė
64. Adelė Gedvilienė Virėja
65. Violeta Pociuvienė Virėja
66. Dalia Ciparienė Virėja
67. Ernesta Alminienė Virėja
68. Ramutė Jurgelevičienė Virėja
69. Ayda Norkuvienė Maisto sandėlininkė
Pagalbinė darbininkė virtuvėje
70. Aušra Songailienė Skalbėja
71. Irena Norvilienė Darbininkė einamajam remontui
72. Antanas Avilys Darbininkas einamajam remontui
Vairuotojas
73. Edmundas Vaškys Kūrikas
Darbininkas einamajam remontui
atnaujinta: Sekmadienis, 2021 m. spalio 17 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2021 Priekulės vaikų lopšelis-darželis