Darbuotojai

PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2022 m.

Nr. Vardas, pavardė Pareigybės pavadinimas
1. Vilija Rimkuvienė Direktorė
2. Giedrė Bakienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Jurga Vitkauskė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Sekretorė
4. Vilija Vasiulienė Sekretorė
5. Laimutė Kvasienė Ūkvedė
Sandėlininkė
Skalbėja
6. Albina Smilginienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Regina Abromaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Toma Edita Pričinaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Laima Vyštartienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Romualda Mikšienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Daiva Mažeikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Svetlana Marcinkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Eglė Lekstutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Džiuralda Kavolienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Dovilė Žilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Virginija Užpurvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Vaida Tiškuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Gitana Marčiukienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Renata Tažienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Ilona Balbukovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Saulė Guščiuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Redana Šeputienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23. Vaiva Pakalniškienė Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24. Aušra Palionienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
25. Sandra Šibajevienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26. Giedrė Rimkuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
27. Vilma Bakševičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28. Jolita Kiekštaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
29. Regina Tulickienė Meninio ugdymo mokytoja
30. Ligita Pladienė Meninio ugdymo mokytoja
31. Svetlana Bliudžienė Psichologė
32.  Inga Mendelytė Logopedė
Specialioji pedagogė
33. Jūratė Žilienė Logopedė
Specialioji pedagogė
34. Sandra Gumuliauskaitė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
35. Reda Daukantienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
36. Vilma Jokubauskienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
37. Dovilė Tomkevičienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
38. Jolanta Raudonienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
39. Jūratė Perminė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
40. Aldona Norvilienė Mokytojo padėjėja
41. Karolina Puzaraitė Mokytojo padėjėja
42. Ilona Fabijonavičienė Mokytojo padėjėja
43. Irena Norvilienė Mokytojo padėjėja
44. Laima Spalvienė Mokytojo padėjėja
45. Sonata Mickienė Mokytojo padėjėja
46. Laima Urbonienė Mokytojo padėjėja
47. Loreta Vasiulienė Mokytojo padėjėja
48. Aliona Jegorova Mokytojo padėjėja
49. Santa Bulsienė Mokytojo padėjėja
50. Reda Palitauskaitė Mokytojo padėjėja
51. Vita Ramonienė Mokytojo padėjėja
52. Rima Ivanauskienė Mokytojo padėjėja
53. Zita Raukienė Mokytojo padėjėja
54. Silvija Macijauskienė Mokytojo padėjėja
55. Jolita Lenkaitienė Mokytojo padėjėja
56. Jurgita Miežetienė Mokytojo padėjėja
57. Lina Petniūnienė Kiemsargė
Valytoja
58. Roma Eidėjienė Kiemsargė
Valytoja
59. Rima Idzelienė Kiemsargė
Valytoja
60. Adelė Gedvilienė Virėja
61. Aurelija Norkienė Virėja
62. Dalia Ciparienė Virėja
63. Ernesta Alminienė Virėja
64. Ramutė Jurgelevičienė Virėja
65. Lina Straukienė Sandėlininkė
Pagalbinė darbininkė virtuvėje
66. Aušra Songailienė Skalbėja
67. Nomeda Gordijenkova Darbininkas einamajam remontui
68. Antanas Avilys Darbininkas einamajam remontui
Vairuotojas
69. Edmundas Vaškys Kūrikas
Darbininkas einamajam remontui
atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 m. rugsėjo 22 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2022 Priekulės vaikų lopšelis-darželis