Darbuotojai

PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2020-09-01

Nr. Vardas , pavardė Pareigybės pavadinimas
1. Vilija Rimkuvienė Direktorė
2. Giedrė Bakienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Andželika Pocienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Sekretorė
4. Vilija Vasiulienė Vyriausioji buhalterė
5. Rasa Petrauskienė Kasininkė-apskaitininkė
6. Laimutė Kvasienė Ūkvedė
Maisto sandėlininkė
7. Albina Smilginienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Regina Abromaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Genovaitė Šližaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Dalina Lukoševičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Simona Bražaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Laima Vyštartienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Romualda Mikšienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Daiva Mažeikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Svetlana Marcinkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Dainora Strumylienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Džiuralda Kavolienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Reda Jankauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Jurga Vitkauskė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Gitana Marčiukienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Renata Tažienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Ilona Balbukovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23. Saulė Guščiuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24. Redana Šeputienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
25. Vaiva Pakalniškienė Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26. Lina Mikužienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
27. Aušra Palionienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28. Sandra Šibajevienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
29. Giedrė Liutkutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
30. Regina Tulickienė Meninio ugdymo mokytoja
31. Ligita Pladienė Meninio ugdymo mokytoja
32.  Inga Mendelytė Logopedė
Specialioji pedagogė
33. Eglė Lekstutienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
34. Reda Daukantienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
35. Vilma Jokubauskienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
36. Toma Edita Pričinaitė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
37. Edita Milerienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
38. Jolanta Raudonienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
39. Aldona Norvilienė Mokytojo padėjėja
40. Lina Straukienė Mokytojo padėjėja
41. Ilona Fabijonavičienė Mokytojo padėjėja
42. Vida Mockuvienė Mokytojo padėjėja
43. Laima Spalvienė Mokytojo padėjėja
44. Sonata Mickienė Mokytojo padėjėja
45. Laima Urbonienė Mokytojo padėjėja
46. Loreta Vasiulienė Mokytojo padėjėja
47. Aliona Jegorova Mokytojo padėjėja
48. Santa Bulsienė Mokytojo padėjėja
49. Reda Palitauskaitė Mokytojo padėjėja
50. Vita Ramonienė Mokytojo padėjėja
51. Rima Ivanauskienė Mokytojo padėjėja
52. Zita Raukienė Mokytojo padėjėja
53. Silvija Macijauskienė Mokytojo padėjėja
54. Jolita Kiekštaitienė Mokytojo padėjėja
55. Jurgita Miežetienė Mokytojo padėjėja
56. Genė Grauslienė Mokytojo padėjėja
Valytoja
Skalbėja
57. Lina Petniūnienė Kiemsargė
Valytoja
58. Irena Voverienė Kiemsargė
Valytoja
59. Rima Idzelienė Kiemsargė
60. Adelė Gedvilienė Virėja
61. Violeta Pociuvienė Virėja
62. Dalia Ciparienė Virėja
63. Ernesta Alminienė Virėja
64. Ramutė Jurgelevičienė Virėja
65. Ayda Norkuvienė Maisto sandėlininkė
Pagalbinė darbininkė virtuvėje
66. Vida Žemgulienė Skalbėja
67. Aušra Songailienė Darbininkė einamajam remontui
68. Marius Auškelis Darbininkas einamajam remontui
Vairuotojas
69. Edmundas Vaškys Kūrikas
Darbininkas einamajam remontui
atnaujinta: Trečiadienis, 2021 m. vasario 10 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2021 Priekulės vaikų lopšelis-darželis