Darbuotojai

PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2022 m.

Nr. Vardas, pavardė Pareigybės pavadinimas
1. Vilija Rimkuvienė Direktorė
2. Giedrė Bakienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Jurga Vitkauskė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Sekretorė
4. Vilija Vasiulienė Sekretorė
5. Laimutė Kvasienė Ūkvedė
Maisto sandėlininkė
Skalbėja
6. Albina Smilginienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Regina Abromaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Simona Bražaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Laima Vyštartienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Romualda Mikšienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Daiva Mažeikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Svetlana Marcinkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Dainora Strumylienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Džiuralda Kavolienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Dovilė Žilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Virginija Užpurvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Vaida Tiškuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Gitana Marčiukienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Renata Tažienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Ilona Balbukovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Saulė Guščiuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Redana Šeputienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23. Vaiva Pakalniškienė Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24. Lina Mikužienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
25. Aušra Palionienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26. Sandra Šibajevienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
27. Giedrė Rimkuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28. Vilma Bakševičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
29. Jolita Kiekštaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
30. Vilija Čaplikaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
31. Regina Tulickienė Meninio ugdymo mokytoja
32. Ligita Pladienė Meninio ugdymo mokytoja
33. Svetlana Bliudžienė Psichologė
34.  Inga Mendelytė Logopedė
Specialioji pedagogė
35. Jūratė Žilienė Logopedė
Specialioji pedagogė
36. Eglė Lekstutienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
37. Reda Daukantienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
38. Vilma Jokubauskienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
39. Toma Edita Pričinaitė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
40. Jolanta Raudonienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
41. Aldona Norvilienė Mokytojo padėjėja
42. Lina Straukienė Mokytojo padėjėja
43. Ilona Fabijonavičienė Mokytojo padėjėja
44. Vida Mockuvienė Mokytojo padėjėja
45. Laima Spalvienė Mokytojo padėjėja
46. Sonata Mickienė Mokytojo padėjėja
47. Laima Urbonienė Mokytojo padėjėja
48. Loreta Vasiulienė Mokytojo padėjėja
49. Aliona Jegorova Mokytojo padėjėja
50. Santa Bulsienė Mokytojo padėjėja
51. Reda Palitauskaitė Mokytojo padėjėja
52. Vita Ramonienė Mokytojo padėjėja
53. Rima Ivanauskienė Mokytojo padėjėja
54. Zita Raukienė Mokytojo padėjėja
55. Silvija Macijauskienė Mokytojo padėjėja
56. Jūratė Perminė Mokytojo padėjėja
57. Jurgita Miežetienė Mokytojo padėjėja
58. Lina Petniūnienė Kiemsargė
Valytoja
59. Irena Voverienė Kiemsargė
Valytoja
60. Rima Idzelienė Kiemsargė
Valytoja
61. Adelė Gedvilienė Virėja
62. Violeta Pociuvienė Virėja
63. Dalia Ciparienė Virėja
64. Ernesta Alminienė Virėja
65. Ramutė Jurgelevičienė Virėja
66. Ayda Norkuvienė Maisto sandėlininkė
Pagalbinė darbininkė virtuvėje
67. Aušra Songailienė Skalbėja
68. Irena Norvilienė Darbininkė einamajam remontui
69. Antanas Avilys Darbininkas einamajam remontui
Vairuotojas
70. Edmundas Vaškys Kūrikas
Darbininkas einamajam remontui
atnaujinta: Antradienis, 2022 m. gegužės 10 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2022 Priekulės vaikų lopšelis-darželis