Darbuotojai

PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2019-09-02

Nr. Vardas , pavardė Pareigybės pavadinimas
1. Vilija Rimkuvienė Direktorė
2. Giedrė Bakienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Andželika Pocienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Sekretorė
4. Vilija Vasiulienė Vyriausioji buhalterė
5. Rasa Petrauskienė Kasininkė-apskaitininkė
6. Laimutė Kvasienė Ūkvedė
7. Albina Smilginienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Regina Abromaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Genovaitė Šližaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Dalina Lukoševičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Simona Bražaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Laima Vyštartienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Romualda Mikšienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Daiva Mažeikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Svetlana Marcinkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Dainora Strumylienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Džiuralda Kavolienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Reda Jankauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Jurga Vitkauskė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Gitana Marčiukienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Renata Tažienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Ilona Balbukovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23. Saulė Guščiuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24. Redana Šeputienė Meninio ugdymo mokytoja
25. Vaiva Pakalniškienė Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26. Lina Mikužienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
27. Aušra Palionienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28. Sandra Šibajevienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
29. Giedrė Liutkutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
30. Regina Tulickienė Meninio ugdymo mokytoja
31. Ligita Pladienė Meninio ugdymo mokytoja
32.  Inga Mendelytė Logopedė
Specialioji pedagogė
33.  Laureta Chankevič Logopedė
Specialioji pedagogė
34. Eglė Lekstutienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
35. Reda Daukantienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
36. Vilma Jokubauskienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
37. Aldona Norvilienė Mokytojo padėjėja
38. Lina Straukienė Mokytojo padėjėja
39. Ilona Fabijonavičienė Mokytojo padėjėja
40. Vida Mockuvienė Mokytojo padėjėja
41. Laima Spalvienė Mokytojo padėjėja
42. Sonata Mickienė Mokytojo padėjėja
43. Laima Urbonienė Mokytojo padėjėja
44. Loreta Vasiulienė Mokytojo padėjėja
45. Aliona Jegorova Mokytojo padėjėja
46. Santa Bulsienė Mokytojo padėjėja
47. Reda Palitauskaitė Mokytojo padėjėja
48. Vita Ramonienė Mokytojo padėjėja
49. Rima Ivanauskienė Mokytojo padėjėja
50. Zita Raukienė Mokytojo padėjėja
51. Silvija Macijauskienė Mokytojo padėjėja
52. Jolita Kiekštaitienė Mokytojo padėjėja
53. Jurgita Miežetienė Mokytojo padėjėja
54. Genė Grauslienė Mokytojo padėjėja
Valytoja
Skalbėja
55. Lina Petniūnienė Kiemsargė
Valytoja
56. Irena Voverienė Kiemsargė
Valytoja
57. Rima Idzelienė Kiemsargė
58. Adelė Gedvilienė Virėja
59. Violeta Pociuvienė Virėja
60. Dalia Ciparienė Virėja
61. Ernesta Alminienė Virėja
62. Ramutė Jurgelevičienė Virėja
63. Ayda Norkuvienė Maisto sandėlininkė
Pagalbinė darbininkė virtuvėje
64. Vida Žemgulienė Skalbėja
65. Aušra Songailienė Darbininkė einamajam remontui
66. Marius Auškelis Darbininkas einamajam remontui
Vairuotojas
67. Edmundas Vaškys Kūrikas
Darbininkas einamajam remontui
atnaujinta: Penktadienis, 2020 m. rugsėjo 25 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 454105
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2020 Priekulės vaikų lopšelis-darželis