Darbuotojai

PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2019-09-02

Nr. Vardas , pavardė Pareigybės pavadinimas
1. Irena Skrabienė Direktorė
2. Giedrė Bakienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Andželika Pocienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Sekretorė
4. Vilija Vasiulienė Vyriausioji buhalterė
Kasininkė-apskaitininkė
5. Albina Smilginienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Regina Abromaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Genovaitė Šližaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Dalina Lukoševičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Simona Bražaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Laima Vyštartienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Romualda Mikšienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Daiva Mažeikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Svetlana Marcinkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Dainora Strumylienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Džiuralda Kavolienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Reda Jankauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Jurga Vitkauskė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Gitana Marčiukienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Renata Tažienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Ilona Balbukovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Saulė Guščiuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Regina Tulickienė Meninio ugdymo mokytoja
23. Kristina Gumauskienė Logopedė
Specialioji pedagogė
24. Eglė Lekstutienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
25. Sandra Šibajevienė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
26. Giedrė Liutkutė Mokytojo padėjėja (su spec. poreikių vaikais)
27. Aldona Norvilienė Mokytojo padėjėja
28. Lina Straukienė Mokytojo padėjėja
29. Ilona Fabijonavičienė Mokytojo padėjėja
30. Vida Mockuvienė Mokytojo padėjėja
31. Laima Spalvienė Mokytojo padėjėja
32. Sonata Mickienė Mokytojo padėjėja
33. Laima Urbonienė Mokytojo padėjėja
34. Loreta Vasiulienė Mokytojo padėjėja
35. Aliona Jegorova Mokytojo padėjėja
36. Santa Bulsienė Mokytojo padėjėja
37. Reda Palitauskaitė Mokytojo padėjėja
38. Vita Ramonienė Mokytojo padėjėja
39. Rima Ivanauskienė Mokytojo padėjėja
40. Lina Petniūnienė Kiemsargė
Valytoja
41. Irena Voverienė Kiemsargė
Valytoja
42. Adelė Gedvilienė Vyriausioji virėja
43. Violeta Pociuvienė Virėja
44. Dalia Ciparienė Virėja
45. Ayda Norkuvienė Maisto sandėlininkė
Pagalbinė darbininkė virtuvėje
46. Vida Žemgulienė Skalbėja
47. Aušra Songailienė Darbininkė einamajam remontui
48. Marius Auškelis Darbininkas einamajam remontui
Vairuotojas
49. Edmundas Vaškys Kūrikas
Darbininkas einamajam remontui
atnaujinta: Antradienis, 2019 m. rugsėjo 24 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 454105
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2020 Priekulės vaikų lopšelis-darželis