Mokestis už darželį

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimo Nr. T11-342 (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T11-432 redakcija) „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas“ pakeitimo nuo 2018 m. birželio 1 d. Priekulės vaikų  lopšelyje-darželyje nustatomas:

 • Mėnesio atlyginimo dydis (rugsėjo-gegužės mėn.) už ugdymosi sąlygas, vaikams ugdomiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą – 11,58 Eur;
 • Dienos atlyginimo dydis (birželio-rugpjūčio mėn.) už ugdymosi sąlygas, už kiekvieną lankytą dieną – 0,58 Eur.

Maitinimo normos įkainiai lopšelyje-darželyje:

 • Lopšelio grupėje – 1,93 Eur;
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,23 Eur;
 • Du kartus per metus (nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 5 d. ir nuo sausio 1 d. iki sausio 5 d.) tėvai turi teisę pasirinkti dienos maitinimo skaičių (pateikus prašymą, kokio maitinimo (pusryčių, pietų, vakarienės jie atsisako).

50% sumažinamas atlyginimas už maitinimo paslaugas, jeigu:

 • Vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs (pateikus mirties liudijimą), vienas iš tėvų dingęs be žinios (pateikus teismo sprendimą dėl vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios);
 • Vaiko gimimo liudijime nenurodytas tėvas (pateikus gimimo liudijimą);
 • Šeima augina tris ar daugiau vaikų (pateikus pažymą apie šeimos sudėtį; pažymas iš mokymo įstaigų, kai šeimoje yra vyresnių nei 18 metų vaikų (pakartotinos pažymos iš mokymo įstaigų pateikiamos nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d.);
 • Vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą (pateikus tai patvirtinančią pažymą);
 • Vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pateikus pažymą iš mokymo įstaigos (pažymos pakartotinai pateikiamos nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d.).

100% sumažinamas atlyginimas už maitinimo paslaugas, jeigu:

Vaikas nelanko ikimokyklinės įstaigos šiais atvejais:

 • dėl ligos ir savaitę po jos;
 • tėvų kasmetinių, nemokamų, tėvystės (iki 1 mėn. trukmės) atostogų metu;
 • mokinių atostogų metu (priešmokyklinio amžiaus vaikams);
 • vaikui į ugdymo įstaigą neatvykus žiemos laikotarpiu, kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 200C (pateikus prašymą);
 • kai tėvai turi laisvas nuo darbo dienas (dirba pagal slenkantį darbo grafiką);
 • mokyklose susidarius situacijoms, dėl kurios negali būti organizuojamas ugdymo procesas (patalpų remonto, įrangos, apšvietimo, šildymo, vandentiekio gedimų ir pan.).
 • Vaikas turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • Vaiko tėvai gauna socialinę pašalpą.

50% arba 100% tėvai atleidžiami nuo mokesčio už mėnesio atlyginimą pristačius Klaipėdos rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sprendimą. (Tėvai teikia gyvenamosios vietos seniūnijai prašymą, atleisti nuo atlyginimo mokėjimo arba jį sumažinti).

Tėvai atlyginimą už vaiko išlaikymą sumoka iki kito mėnesio 20 d.

Plačiau galite pasiskaityti čia Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčio už darželį nuo 2018 m. birželio 1 d.


Atsiskaitymas internetu:

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Įstaigos kodas: 191787491
Sąskaita: LT 827300010088101449
AB Swedbank
Banko kodas: 73000
Už darželį ( vaiko vardas, pavardė ir grupė)

atnaujinta: Pirmadienis, 2018 m. birželio 4 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 454105
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2019 Priekulės vaikų lopšelis-darželis