Mokestis už darželį

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu  Nr. T11-201 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T11-342 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”  nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Priekulės vaikų  lopšelyje-darželyje nustatomas:

Mėnesio atlyginimo dydis (rugsėjo-gegužės mėn.) už ugdymosi sąlygas, vaikams ugdomiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą – 15 Eur

Dienos atlyginimo dydis (birželio-rugpjūčio mėn.) už ugdymosi sąlygas, už kiekvieną lankytą dieną – 0,75 Eur

Lopšelyje-darželyje taikomi šie maitinimo normos įkainiai:

 • Lopšelio grupėje – 1,93 Eur;
 • Ikimokyklinio , priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,23 Eur.

Mokestis už maitinimo paslaugas mokamas už lankytas dienas. Apie neatvykimą į įstaigą tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo informuoti įstaigą vakare arba ryte iki 8.15 val.

Du kartus per metus (nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 5 d. ir nuo sausio 1 d. iki sausio 5 d.) tėvai turi teisę pasirinkti dienos maitinimo skaičių (pateikus prašymą, kokio maitinimo (pusryčių, pietų, vakarienės jie atsisako).

50% sumažinamas atlyginimas už maitinimo paslaugas, jeigu:

 • Vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs (pateikus mirties liudijimą), vienas iš tėvų dingęs be žinios (pateikus teismo sprendimą dėl vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios);
 • Šeima augina tris ar daugiau vaikų (pateikus pažymą apie šeimos sudėtį; pažymas iš mokymo įstaigų, kai šeimoje yra vyresnių nei 18 metų vaikų (pakartotinos pažymos iš mokymo įstaigų pateikiamos nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d.);
 • Vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą (privalomąją karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, krašto apsaugos savanorių karo tarnybą, kariūnų tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą);
 • Vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pateikus pažymą iš mokymo įstaigos, pažymos pakartotinai pateikiamos nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d.).
 • Vaiko gimimo liudijime nenurodytas tėvas (pateikus gimimo liudijimą);

 100% sumažinamas atlyginimas už maitinimo paslaugas, jeigu:

 • Vaikas turi didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių (pateikus pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo);
 • Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) gauna socialinę pašalpą (Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimas);
 • Vaikui nustatytas neįgalumo lygis (pateikus neįgaliojo pažymėjimą);
 • Vadovaujantis mokyklos direktoriaus įsakymu, susidarius situacijai, dėl kurios negali būti organizuojamas ugdymo procesas (patalpų remonto, įrangos, apšvietimo,  šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos gedimų, užkrečiamų ligų išplėtimo ir pan.).

50% arba 100% tėvai atleidžiami nuo mokesčio už mėnesio atlyginimą už ugdymo (si) sąlygas pristačius Klaipėdos rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sprendimą. (Tėvai teikia gyvenamosios vietos seniūnijai prašymą, atleisti nuo atlyginimo mokėjimo arba jį sumažinti, jei tėvai gauna socialinę pašalpą ar vidutinės pajamas vienam šeimos nariui neviršija 1,5 Valstybės remiamų pajamų dydžio).

Tėvai atlyginimą už vaiko išlaikymą sumoka iki kito mėnesio 20 d.

Plačiau galite pasiskaityti čia: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos  sprendimas dėl mokesčio už darželį nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.
Vaikų lankomumo ir mokesčio už darželį aprašas

Atsiskaitymas internetu:

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Įstaigos kodas: 191787491
Sąskaita: LT 827300010088101449
AB Swedbank
Banko kodas: 73000
Už darželį ( vaiko vardas, pavardė ir grupė)

atnaujinta: Penktadienis, 2021 m. spalio 8 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2021 Priekulės vaikų lopšelis-darželis