Tvarkos aprašai

Priekulės vaikų lopšelio-darželio vaikų atvedimo į grupę ir pasiėmimo iš grupės tvarkos aprašas
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas.
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio nuotolinio darbo tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio darbuotojų etikos kodeksas.
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas.
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas.
Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas.
Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklės.
Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas.
Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas.
Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimą apie istaigoje patirtą traumą, sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas.
Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas.
Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas.
Vaikų priežiūros organizavimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju tvarkos aprašas.
Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio krizių valdymo tvarkos aprašas.
Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ tvarkos aprašas.
Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.
Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas.
Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio pedagogų ir pagalbos vaikui spacialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas.
Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio vidaus kontrolės politika.
Tarnybinių automobilių naudojimo Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje taisyklės.

atnaujinta: Pirmadienis, 2022 m. spalio 31 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2023 Priekulės vaikų lopšelis-darželis