Vadovų darbotvarkė

GEGUŽĖS MĖNESIO VADOVŲ DARBOTVARKĖ

Eil.
Nr.
Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingi vykdytojai
1. Klaipėdos rajono švietimo įstaigų direktorių pasitarimas. Pasitarimų laikai derinami V. Rimkuvienė
2. Seminaras „Pedagogo vaidmuo įveikiant vaikų netinkamą elgesį“. 2, 16 d. G. Bakienė
3. 40 val. KT programos „Vaiko gerovės komisijos veikla įtraukiojo švietimo kontekste“. 12 d. G. Bakienė
4. Metodinis renginys „Lauko erdvių panaudojimas STEAM idėjų plėtojimui“. 18 d. G. Bakienė
5. Mokytojų tarybos posėdis. 26 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
6. Įstaigos tarybos posėdis. 27 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
7. 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „AUT įgyvendinimo mokyklose praktiniai aspektai“. 30, 31 d.  G. Bakienė

BALANDŽIO  MĖNESIO VADOVŲ DARBOTVARKĖ

Eil.
Nr.
Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingi vykdytojai
1. Klaipėdos rajono švietimo įstaigų direktorių pasitarimas. Pasitarimų laikai derinami V. Rimkuvienė
2. KT programos konsultacijos „Vaiko gerovės komisijos veikla įtraukiojo švietimo kontekste“. 4 d. G. Bakienė
3. Mokytojų tarybos posėdis:

  1. 3.1. STEAM metodo integravimas į kasdienę ugdomąją veiklą aktyvinant vaikų saviraiškos galias. Gerosios patirties pavyzdžių aptarimas;
  2. 3.2. vidaus audito metodikos pristatymas;
  3. 3.3. metodinių darbų pristatymas ir aptarimas.
6 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
4. Pedagoginio proceso priežiūra:

  1. 4.1. STEAM veiklos integravimas į kasdienę veiklą plėtojant temą „Velykų simboliai ir margumynai“;
  2. 4.2. ikimokyklinio ugdymo mokytojų: Albinos Smilginienės, Vaivos Pakalniškienės veiklų stebėjimas, vertinimas, rekomendacijų teikimas veiklai tobulinti;;
  3. 4.3. dalyvavimas ekologiniame konkurse „Žalioji palangė“.
1-30 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
5. Metodinis pasitarimas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių panaudojimo galimybės“. 12 d. G. Bakienė
6. Konsultacija „Mano dienynas. Sistemos taikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose“. 14 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
atnaujinta: Šeštadienis, 2022 m. gegužės 7 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2022 Priekulės vaikų lopšelis-darželis