Veiklos sritys

Vizija – atvira ir šiuolaikiška ikimokyklinė įstaiga, gebanti atpažinti ir tenkinti vaiko ir jo šeimos poreikius, sauganti vaikų sveikatą ir puoselėjanti kultūrinį bei dvasinį paveldą.

Misija – teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti ugdymo(si) poreikius pagal ikimokyklinio ugdymo programą, sudaryti sąlygas sveikos gyvensenos ir etninių vertybių plėtojimui, siekti darnaus bendradarbiavimo su šeima.

Vertybės:

Atsakingumas – kiekvienas prisiima atsakomybę už vaiko sėkmę;
Kūrybiškumas – naujas idėjas, iššūkius priimti kaip naujas galimybes tobulėti;
Saugumas – saugi ir jauki aplinka skatina norą pažinti, kurti, būti fiziškai ir dvasiškai sveikiems;
Tautiškumas – pilietiškumas ir tradicijų puoselėjimas stiprina šeimos vertybes.

Lopšelio-darželio filosofija:

Vaikai – unikali vertybė;
Šeima – aktyvi ugdomojo proceso dalis;
Pedagogai – kvalifikuoti ir motyvuoti specialistai;
Bendruomenė – tradicijų ir papročių puoselėtoja.

atnaujinta: Penktadienis, 2017 m. balandžio 14 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 454105
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2020 Priekulės vaikų lopšelis-darželis