(Lithuanian) Valdymo struktūra

struktura

 

INFORMACIJA APIE KOMISIJAS IR DARBO GRUPES

Lopšelio-darželio taryba:

Pirmininkė - Džiuralda Kavolienė, vyr. auklėtoja.
Nariai:
 • Irena Skrabienė, direktorė;
 • Ilona Fabijonavičienė, auklėtojos padėjėja;
 • Dalina Lukoševičienė, vyr. auklėtoja;
 • Sonata Mickienė, auklėtojos padėjėja.
Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė Giedrė Bakienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė Odeta Lekavičienė, vyr. auklėtoja.
Nariai:  
 • Aistė Vinkuvienė, logopedė;
 • Genovaitė Šližaitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
 • Romualda Mikšienė, auklėtoja;
 • Džiuralda Kavolienė, vyr. auklėtoja.
Priešmokyklinio ugdymo kūrybinė darbo grupė:

Pirmininkė – Giedrė Bakienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
 • Dainora Strumylienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Albina Smilginienė, auklėtoja.
Meninio ugdymo kūrybinė darbo grupė:

Pirmininkė - Regina Abromaitienė, vyr. auklėtoja.
Nariai:
 • Svetlana Marcinkevičienė, vyr. auklėtoja;
 • Dalina Lukoševičienė, vyr. auklėtoja;
 • Laima Vyštartienė, vyr. auklėtoja;
 • Regina Tulickienė, meninio ugdymo mokytoja;
 • Daiva Mažeikienė, vyr. auklėtoja.
atnaujinta: Friday, 2020 m. November 13 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2022 Priekulės vaikų lopšelis-darželis