Parama

Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelis-darželis nuo 2004 metų kovo 19 d. turi  paramos gavėjo statusą ir gali gauti bei naudoti  paramos tiekėjų savanoriškai ir neatlygintinai perduotus  paramos dalykus įstaigos bendruomenei naudingais tikslais. Remiantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu:

1. paramos dalykai yra:

1.1. piniginės lėšos;
1.2. bet koks kitas turtas, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes;
1.3. suteiktos paslaugos.

2. parama gali būti teikiama:

2.1. neatlygintinai perduodant pinigines lėšas ar bet kokį kitą turtą (įskaitant pagamintas arba įsigytas prekes), suteikiant paslaugas;
2.2. skiriant iki 1,2 procento gyventojo pajamų mokesčio sumos;
2.3. suteikiant turtą naudotis panaudos teise;
2.4. testamentu paliekant bet kokį turtą;
2.5. kitais būdais, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai bei tarptautinės sutartys.

Priekulės vaikų lopšelio-darželio vardu gautos paramos skirstymo tvarkos aprašas.

Mieli tėveliai, seneliai ir kiti artimieji, skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidedate prie Jūsų vaikų ugdymo sąlygų gerinimo, įstaigos materialinės bazės turtinimo, sveikos ir saugios aplinkos kūrimo. Įstaigos bendruomenė bus dėkinga už bet kokią suteiktą paramą.
Kviečiame pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčių įstatymo teikiama galimybe skirti mūsų įstaigai iki 1,2 % savo pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus. Išsamiau apie gyventojų pajamų mokesčio skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėse: www.labdara-parama.lt, www.vmi.lt.

Įstaigos rekvizitai:
Paramos gavėjas: Klaipėdos rajono Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Įstaigos kodas: 191787491
Adresas: Lietuvininkų g. 11, 96341 Priekulė
Banko sąskaita: LT 51 7300 0100 8714 2483
Bankas: AB „Swedbank“

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2024 Priekulės vaikų lopšelis-darželis