Vadovų darbotvarkė

BALANDŽIO MĖNESIO VADOVŲ DARBOTVARKĖ

Eil.
Nr.
Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingi vykdytojai
1. Klaipėdos rajono švietimo įstaigų direktorių pasitarimas. Pasitarimų laikai derinami V. Rimkuvienė
2. Mažųjų Velykėlių šventė Derceklių skyriuje „Velykų bobutės dovanos“. 3 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
3. Mokymai „Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis: mokymai programų rengėjams“. 4-5 d. G. Bakienė
4. Renginys Drevernos skyriuje „Vaikiškos knygos diena“. 8 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
5. Civilinės saugos mokymai. 10 d. V. Rimkuvienė
J. Vitkauskė
6. Renginys Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje „Madų šou“. 12 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
7. Darbo grupės pasitarimas „Veiklos kokybės įsivertinimas. Visuminio veiklos kokybės įsivertinimo duomenų analizė“. 12 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
8. Metodinės tarybos posėdis. Programos „Tvari mokykla 2023“ pristatymas. 18 d. V. Rimkuvienė
9. Metodinis renginys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rajono pedagogams (virtuali aplinka). Pranešimas „Sensorinių, technologinių priemonių naudojimas stiprinant įtraukųjį ugdymą“. 23 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
10. Įstaigos tarybos posėdis „Patyriminį ugdymą skatinančios lopšelio-darželio aplinkos kūrimas skatinant bendradarbiavimo kultūrą“. 26 d. Tarybos pirmininkas
V. Rimkuvienė

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2024 Priekulės vaikų lopšelis-darželis