Vizija, misija, filosofija

Vizija

Atvira ir bendruomeniška, dialogu ir susitarimų kultūra siekianti asmeninio tobulėjimo, mokymosi su kitais ir iš kitų atsakinga bendruomenė, gebanti atpažinti ir tenkinti kiekvieno vaiko ir jo šeimos poreikius, ugdymą grindžianti patyriminiais metodais dinamiškoje ir funkcionalioje aplinkoje, skatinanti vaiko nuolatinę ugdymo(si) pažangą, asmeninį tobulėjimą.

Misija

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, tenkinti vaiko prigimtinius, socialinius, pažintinius, saviraiškos poreikius, glaudžiai bendradarbiauti su šeima ir socialiniais partneriais.

Filosofija

Visuminis, humanistinis vaiko galių puoselėjimas įgyvendinant geros mokyklos koncepciją ir stiprinant partnerystės ryšius su šeima.

Vertybės

Kūrybiškumas, atsakomybė, saugumas, bendradarbiavimas.

 

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2024 Priekulės vaikų lopšelis-darželis