Tvarkos aprašai

Dėl konkursinių pareigybių sąrašų sudarymo bei konkurso pareigoms, įtrauktoms į konkursinį pareigybių sąrašą, organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas
Priekulės vaikų lopšelio-darželio visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo tvarkos aprašas
Priekulės vaikų lopšelio-darželio mokinių savikontrolės greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais tyrimų dėl COVID-19 ligos (korona viruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas
Priekulės vaikų lopšelio-darželio darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojant alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas
Priekulės vaikų lopšelio-darželio vaikų atvedimo į grupę ir pasiėmimo iš grupės tvarkos aprašas
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas.
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio nuotolinio darbo tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio darbuotojų etikos kodeksas.
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas.
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklės.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimą apie istaigoje patirtą traumą, sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas.
Vaikų priežiūros organizavimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio krizių valdymo tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio pedagogų ir pagalbos vaikui spacialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas.
Priekulės vaikų lopšelio-darželio vidaus kontrolės politika.
Tarnybinių automobilių naudojimo Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje taisyklės.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2024 Priekulės vaikų lopšelis-darželis