PROJEKTAS „SVEIKAS VAIKAS – SVEIKOJE BENDRUOMENĖJE“

Priekulės vaikų lopšelis-darželis 2021 m. įgyvendino sveikatingumo projektą „Sveikas vaikas – sveikoje bendruomenėje“, kurį finansavo Klaipėdos rajono savivaldybė iš visuomenės sveikatos rėmimo spacialiosios programos lėšų. Projektas skirtas stiprinti įstaigos bendruomenės kompetencijas emocinės sveikatos srityje. Projekto metu pagrindinis dėmesys skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, jų emocinės sveikatos gerinimui. Vykdytos veiklos, kurios gerino ugdytinių emocinę būklę, suteikė daug teigiamų akimirkų. Vaikai turėjo galimybę dalyvauti sferinio kino seanse (dalyvavo visi ugdytiniai). Projekto partneris sporto klubas „Pamario žirgai“ organizavo edukacijas vaikams „Pažinkime žirgus“.

Už savivaldybės skirtas papildomas lėšas įsirengėme psichologo-sensorinį kambarį (emocinės terapijos kambarį), kurį praturtinome sensorine įranga, įsigyta už projekto lėšas. Šiame kabinete darželio psichologas dirba su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, taip pat vykdome ir kitas veiklas. Šiuo metu logopedė, specialioji pedagogė ir psichologė įgyvendina tarptautinį eTwinning projektą „Advento kalendorius“, kurio metu vaikai projektoriaus pagalba kuria šešėlių teatrą.

Projekto partneris Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuras spalio mėnesį 11 darbuotojų organizavo 10 akademinių valandų trukusius mokymus „Konfliktų ir streso valdymas“. Lapkričio mėnesį prasidėjo mokymai „Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas“, kuriuose dalyvauja 12 darbuotojų. Mokymai truks 40 valandų.

Projekto veiklos buvo orientuotos tiek į darbuotojus, tiek į ugdytinius. Įtraukusis ugdymas svarbus mūsų darželyje, todėl ugdomajame procese ieškome kuo patrauklesnių būdų jį įgyvendinti.

Dėkojame projekto partneriams ir Klaipėdos rajono savivaldybei.

  • Sensorika2
  • Žirgai10
  • Sensorinis1
  • Sensorinis4
  • Sensorinis3

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2024 Priekulės vaikų lopšelis-darželis