Veiklos kryptys

Vizija
atvira ir šiuolaikiška ikimokyklinė įstaiga, gebanti atpažinti ir tenkinti kiekvieno vaiko ir jo šeimos poreikius, ugdymą grindžianti inovatyviais metodais ir modernia aplinka, sauganti vaikų sveikatą ir puoselėjanti kultūrinį bei dvasinį paveldą.

Misija
teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti ugdymo(si) poreikius pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, užtikrinančias sėkmingą vaiko pasirengimą ugdymuisi mokykloje, sudaryti sąlygas sveikos gyvensenos ir etninių vertybių plėtojimui, siekti darnaus bendradarbiavimo su šeima, efektyviai naudoti įstaigai skirtus išteklius.

Filosofija
Vaikai -unikali vertybė.
Šeima – aktyvi ugdomojo proceso dalis.
Pedagogai – kvalifikuoti ir motyvuoti specialistai.
Bendruomenė – tradicijų ir papročių puoselėtoja.

Vertybės
Atsakingumas – kiekvienas prisiima atsakomybę už vaiko sėkmę.
Kūrybiškumas – naujas idėjas, iššūkius priimti kaip naujas galimybes tobulėti.
Saugumas – saugi ir jauki aplinka skatina norą pažinti, kurti, būti fiziškai ir dvasiškai sveikiems.
Tautiškumas – pilietiškumas ir tradicijų puoselėjimas stiprina šeimos vertybes.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2024 Priekulės vaikų lopšelis-darželis